Najnovije:
You are here: Home 15 djeca i porodica 15 Spajanje porodica

Spajanje porodica

Boravišna dozvola koja omogućuje pridruživanje uzdržavanih članova porodice kako bi živjeli zajedno kao porodica (naknadna imigracija uzdržavanih članova) daće se strancima kako bi se zaštitili brak i porodica.

Naknadna imigracija uzdržavanih članova porodice:

Možete migrirati u Njemačku kako biste se pridružili članu svoje porodice ako ste mu:

c) roditelj djeteta koje je u Njemačkoj djete

- mlađe od 18 godina, a čiji je roditelj ( ili oba roditelja) izbjeglica ili tražitelj azila
- izjmeđu16 i 18 godina, a govorite njemački i možete se uklopiti u njemački način

d) uzdržavani član porodice koji bi se našao u posebno teškim životnim uvjetima bez pomoći člana porodice koji je u njemačkoj

Možete migrirati u Njemačku kako biste se pridružili članu svoje porodice koji:

b) ima dozvolu za nastanjenje
c) ima boravišnu dozvolu za rad ili za humanitarnu zaštitu
d) je postdiplomskli student ili student sa stipendijom

Opći uvijeti naknadne migracije članova porodice su slijedeći:

a) član porodice živi već u Njemakoj, što znači da ima boravišnu ili dozvolu za
b) član porodice ima dovoljna financijska sredstva za uzdržavanje bez traženja državne
pomoći ( socijalne pomći za uzdržavanje)

Supružnici i maloljetna, nevjenčana djeca mogu dobit pravo boravka samo ako stranac nosilac
( npr. student) lično posjeduje boravišnu dozvolu.

U pojedinim okolnostima moraju biti ispunjeni i neki dodatni uvjeti:

a) Osobe koje imaju pravo na azil i izbjeglice priznate prema Ženevskim konvencijama
mogu biti izuzete od zahtjeva da prikažu adekvatan životni prostor i nezavisni izvor
financijskih sredstava jer takve osobe ne mogu živjeti sa svojim porodicama u vlasitoj
zemlji zbog političkog progona.

b) Supružnici i djeca njemačkih državljana također imaju pravo na boravišne dozvole bez
predočenja dokaza o adekvatnom životnom prostoru i financijskim sredstima.

c) Članovima porodice onih stranaca koji su dobili boravišnu dozvolu na određenim
humanitarnim osnovama može se dopustit naknadna imigracija tek nakon razmatranja
pojedinačnog slučaja; također takvi članovi porodice moraju dobit pravo na boravišnu
dozvolu na humanitarnoj osnovi ili na osnovu međunarodnog prava.

d) Nije dozvoljena naknadna imigracija članovima porodice ako član porodice koji živi u
Njemačkoj ima samo privremenu dozvolu boravka ili je u Njemačkoj samo zato što ne može biti deportiran u bližoj budućnosti.

e) Rođaci koji nisu supružnici ili nevjenčana, maloljetna djeca mogu naknadno imigrirati samo ako je to potrebno da bi se izbjegli posebno teško životni uvjeti.

f) Članovi porodice čiji je državljanstvo različito od državljanstva člana porodice koji je vec u Njemačkoj podložni su odredbama o ulasku i boravku koje se odnose na državljanstva tih članova porodice( npr. pogodnosti za vize)

Podnošenje zahtjeva za boravišnu dozvolu radi pridruživanja porodice:

Zahtjev za boravišnu dozvolu se podnosi lično u njemačkom predstavništvu u svojoj zemlji.

- najmanje 3 mjeseca ili više prije puta
- 2/3 ispunjena zahtjeva za boravišnu dozvolu
- 2/3 fotografije u veličini prikazanoj u zahtjevu
- putovnica( pasoš) koja važi najmanje 10 mjeseci od odlaska u Njemačku, sa dvije
- dokaz o adekvatnom životnom prostoru za vas i vašu porodicu
- međunarodno priznatu, ovjerenu potvrdu o sklapanju braka
- registraciju boravka supružnika u Njemačkoj
- međunarodno priznati, ovjreni izvod iz matice rođenih
- potvrda ili garancija njemačke matične službe o dogovorenom vjenčanju
- registracija boravka zaručnika/zaručnice u Njemačkoj

Za roditelja koji se pridružuje djetetu:

- međunarodno priznati, ovjereni izvod iz matice rođenih vašeg djeteta

Za dijete koje se pridružuje roditelju/roditeljima u Njemačkoj:

- djetetov međunarodno priznati, ovjereni izvod iz matice rođenih djeteta
- registracija boravka roditelja u Njemačkoj
- dokaz o pravu na starateljsto u slučajevima kada se djete pridružuje samo jednom

Problemi koji se mogu javit u vezi spajanja porodica su :

1) Fiktivni brakovi tzv „brakovi za papire“
2) Problemi poznavanja jezika

Scroll To Top

shared on wplocker.com

kurs nemackog jezika

skola stranih jezika

skola engleskog jezika

ugradnja plina

optimizacija sajta